Elke ouder wil een warme en hechte band met zijn kind.

Dat is echter niet vanzelfsprekend. Om verschillende redenen kan het zijn dat je het moeilijk vindt om je af te stemmen op jouw kind, of de relatie loopt stroef en je gaat van het ene conflict naar het andere. Ondanks al jouw goede bedoelingen en de liefde die je voor je kind voelt, heb je misschien toch het gevoel dat jij en je kind geen deel uitmaken van hetzelfde team. FamilieLink heeft als doel de relatie tussen jou en je kind te versterken, of je nu een baby, peuter/kleuter, een kind van de lagere schoolleeftijd of een puber in huis hebt. Met FamilieLink helpen we jou om samen met jouw kind terug verder te kunnen als één team.

Deelname aan het onderzoek voor zorgverleners

FamilieLink is een nieuw online platform om gehechtheidsgerichte ondersteuning te bieden aan gezinnen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van dit platform.